Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy Pielęgniarka - oferta pracy nr 16/2023

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Agnieszka Kajzar z Puńców.