Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy "asystent (diagnosta laboratoryjny) lub technik analityki medycznej w Dziale Laboratoryjnym" - oferta pracy nr 2/2021

Postanowieniem Komisji Rekrutacyjnej postępowanie naborowe zostało zamknięte
z uwagi na brak złożenia dokumentów aplikacyjnych.