Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy "pielęgniarka" - oferta pracy nr 6/2021

Postanowieniem Komisji Rekrutacyjnej postępowanie naborowe zostało zamknięte
z uwagi na rezygnację kandydata.