Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Ogłoszenie rekrutacji na stanowisko pracy "kierownik Działu Zapewnienia Jakości" - oferta pracy 22/2021

Oferty należy składać do dnia 07 czerwca 2021 r. do godz. 15:00

Załączniki

Ogłoszenie naboru-kierownik DZJ 22 2021.doc

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE- RODO od 04.05.2019.doc

Klauzula informacyjna - RODO dla kandydatów.docx

Historia zamian

Data aktualizacji Rodzaj zmiany Osoba odpowiedzialna Osoba aktualizująca
26-05-2021 14:52 utworzono Barbara Woźny, kadry@rckik.pl