Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy "specjalista ds. administracji" - oferta pracy nr 1/2021

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Kobylańska Anna
z Raciborza