Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Ogłoszenie rekrutacji na stanowisko "Kierownik Terenowego Oddziału w Jastrzębiu-Zdroju" - oferta pracy 10/2020

Oferty należy składać do 03 sierpnia 2020 r. do godz.15:00

Załączniki

Ogłoszenie naboru-kierownik TO Jastrzębie 10 2020.doc

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE- RODO od 04.05.2019.doc

Klauzula informacyjna - RODO dla kandydatów.docx