Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Informacja o kandydatach przechodzących do kolejnego etapu naboru na stanowisko Kierownika Działu Administracyjno-Kadrowego. Oferta pracy 14/2023

Po spełnieniu wymagań formalnych, do kolejnego etapu naboru przechodzi:

Kida Marika z Rudnika