Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Ogłoszenie rekrutacji na wolne stanowisko asystent (diagnosta laboratoryjny) w Dziale Laboratoryjnym - oferta pracy 15/2019

Załączniki

Kwesionariusz osobowy RODO

Klauzula informacyjna

Ogłoszenie naboru-asystent 15/2019