Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Ogłoszenie naboru na stanowisko pracy Pielęgniarka - oferta pracy nr 6 2023

Oferty należy składać do dnia 24.04.2023 r. do godz. 15:00

Liczba wolnych etatów: 2

Załączniki

Klauzula - rekrutacja_2023.docx (1).docx

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.doc (1).doc

Ogłoszenie naboru- Pielęgniarka 06_2023.doc(2).doc.doc (1).doc (1).doc

Historia zamian

Data aktualizacji Rodzaj zmiany Osoba odpowiedzialna Osoba aktualizująca
16-05-2023 08:50 Magdalena Kowol
13-04-2023 11:48 Magdalena Kowol