Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Ogłoszenie rekrutacji na stanowisko pracy "pracownik Działu Ekspedycji" (pielęgniarka, technik analityki medycznej, technik lub asystent) - oferta pracy nr 29/2019

Załączniki

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE- RODO od 04.05.2019.doc

Klauzula informacyjna - RODO dla kandydatów.docx

Ogłoszenie naboru-pracownik Ekspedycji 29 2019.doc