Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Ogłoszenie rekrutacji na wolne stanowisko pracy asystent (diagnosta laboratoryjny) w Dziale Laboratoryjnym - oferta pracy 18/2019

Załączniki

Kwesionariusz osobowy RODO

Klauzula informacyjna

Ogłoszenie naboru-asystent 18/2019