Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Ogłoszenie naboru na stanowisko pracy Pielęgniarka - oferta pracy nr 3/2023

Oferty należy składać do dnia 10.03.2023 r. do godz. 15:00

Liczba wolnych etatów: 2

Załączniki

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.doc

Klauzula - rekrutacja_2023.docx

Ogłoszenie naboru- Pielęgniarka 03_2023.doc