Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Ogłoszenie rekrutacji na stanowisko "asystent" w Dziale Zapewnienia Jakości- oferta pracy 12/2021

Oferty należy składać do dnia 8 marca 2021 r. do godz. 15:00

Załączniki

Ogłoszenie naboru-asystent DZJ 12 2021.doc

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE- RODO od 04.05.2019.doc

Klauzula informacyjna - RODO dla kandydatów.docx