Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Ogłoszenie rekrutacji na 2 wolne stanowiska "pielęgniarka" - oferta pracy 2/2020

Oferty pracy należy składać do 29.05.2020 r. do godz. 15:00

Załączniki

Ogłoszenie naboru-pielęgniarka 2 2020.doc

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE- RODO od 04.05.2019.doc

Klauzula informacyjna - RODO dla kandydatów.docx