Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Ogłoszenie rekrutacji na wolne stanowisko "informatyk" - oferta pracy nr 11/2020

Oferty należy składać do 25 września 2020 r. do godz. 15:00

Załączniki

Ogłoszenie naboru-informatyk 11 2020.doc

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE- RODO od 04.05.2019.doc

Klauzula informacyjna - RODO dla kandydatów.docx