Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy Pielęgniarka - oferta pracy nr 1/2023

Oferty należy składać do dnia 15.02.2023 r. do godz. 15:00

Liczba wolnych etatów: 2

Załączniki

Klauzula - rekrutacja_2023.docx

Ogłoszenie naboru- Pielęgniarka 01_2023.doc

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.doc