Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy Starsza rejestratorka medyczna - Oferta pracy nr 28/2021

Oferty należy składać do dnia 08 listopada 2021 r. do godz. 12:00

Załączniki

Ogłoszenie naboru-Starsza rejestratorka medyczna 10_2021.doc

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE- RODO od 04.05.2019.doc

Klauzula informacyjna - RODO dla kandydatów.docx