Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Ogłoszenie rekrutacji na wolne stanowisko "pielęgniarka" - oferta pracy 6/2020

Termin składania ofert do 26 czerwca 2020 r. do godz. 15:00

Załączniki

Ogłoszenie naboru-pielęgniarka 6 2020.doc

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE- RODO od 04.05.2019.doc

Klauzula informacyjna - RODO dla kandydatów.docx