Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne w postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko pielęgniarka - oferta pracy 7/2021

Po spełnieniu wymagań formalnych, do kolejnego etapu naboru przechodzi:

  1. Wilk Izabela z Łazisk Górnych.