Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Ogłoszenie rekrutacji na stanowisko "specjalista ds. administracji" w Sekretariacie - oferta pracy 1/2021

Oferty należy składać do 28 stycznia 2021 r. do godz. 15:00

Załączniki

Ogłoszenie naboru-specjalista do sekretariatu 1 2021.doc

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE- RODO od 04.05.2019.doc

Klauzula informacyjna - RODO dla kandydatów.docx