Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Ogłoszenie naboru na stanowisko pracy Pielęgniarka. Oferta nr 11_2024

Oferty należy składać do dnia 31.05.2024 r. do godz. 15:00

Liczba wolnych etatów: 2

Załączniki

Klauzula - rekrutacja_.docx

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.doc..doc

Ogłoszenie naboru 11_2024. Pielęgniarka.pdf