Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Informacja o wynikach naboru na zastępstwo na stanowisko pracownik ds. zamówień publicznych (referent, inspektor) - oferta pracy nr 9/2020

Postanowieniem Komisji Rekrutacyjnej postępowanie naborowe zostało zamknięte
z uwagi na brak złożenia dokumentów aplikacyjnych.