Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Informacja o wynikach naboru na zastępstwo na stanowisko asystent (diagnosta laboratoryjny) w Dziale Immunologii Transfuzjologicznej Krwinki Czerwonej - oferta pracy nr 21/2019

Postanowieniem Komisji Rekrutacyjnej postępowanie naborowe zostało zamknięte
z uwagi na brak złożenia dokumentów aplikacyjnych.