Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy "starszy specjalista informatyk" - oferta pracy nr 8/2020

Postanowieniem Komisji Rekrutacyjnej postępowanie naborowe zostało zamknięte
z uwagi na to, iż żaden z kandydatów nie spełnił wymagań formalnych zawartych
w ogłoszeniu.