Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy "starszy specjalista informatyk" - oferta pracy nr 3/2020

Postanowieniem Komisji Rekrutacyjnej postępowanie naborowe zostało zamknięte
z uwagi na brak złożenia dokumentów aplikacyjnych.