Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy "sekretarka" - oferta pracy nr 12/2020

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Gorywoda Hanna z Pogrzebienia.