Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy "pielęgniarka" - oferta pracy nr 7/2020

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Zielonka Wioletta z Gorzyczek