Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy lekarz-oferta pracy Nr 11/2019

Postanowieniem Komisji Rekrutacyjnej postępowanie naborowe zostało zamknięte z uwagi na brak złożenia dokumentów aplikacyjnych.