Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy "kierowca" - oferta pracy nr 13/2020

Postanowieniem Komisji Rekrutacyjnej postępowanie naborowe zostało zamknięte
z uwagi na rezygnację Pracodawcy z zatrudnienia kierowcy (okoliczności kadrowe – wycofanie możliwości dłuższej absencji pracownika działu)