Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy "informatyk" - oferta pracy nr 11/2020

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany Cwik Mateusz z Bieńkowic.