Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy "asystent (diagnosta laboratoryjny) w Dziale Laboratoryjnym" - oferta pracy nr 14/2020

Postanowieniem Komisji Rekrutacyjnej postępowanie naborowe zostało zamknięte
z uwagi na to, iż kandydat nie spełnił wymagań formalnych zawartych
w ogłoszeniu.