Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy "Specjalista ds. Kadr" - Oferta pracy nr 27/2021

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Izabela Wołoszyn z Raciborza.