Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy "pracownik Działu Ekspedycji (pielęgniarka, technik analityki medycznej, technik lub asystent)" - oferta pracy nr 17/2021

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany  Belkius Michael z Kuźni Raciborskiej.