Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy "Kierownik Terenowego Oddziału w Jastrzębiu-Zdroju" - oferta pracy 10/2020

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Sitek Tatiana ze Skrzyszowa.