Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Informacja o wynikach naboru na 3 wolne stanowiska pracy "lekarz" - oferta pracy nr 30/2019

Postanowieniem Komisji Rekrutacyjnej postępowanie naborowe zostało zamknięte
z uwagi na brak złożenia dokumentów aplikacyjnych.