Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Informacja o wynikach naboru na 2 wolne stanowiska pracy "pielęgniarka" - oferta pracy nr 2/2020

Postanowieniem Komisji Rekrutacyjnej postępowanie naborowe zostało zamknięte
z uwagi na brak dokonania wyboru na 1 wolne stanowisko „pielęgniarka” oraz brak złożenia dokumentów aplikacyjnych na drugie wolne stanowisko „pielęgniarka”.