Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Informacja o wynikach naboru na 2 wolne stanowiska pracy pielęgniarka-oferta pracy Nr 16/2019

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Klaudia Jeklema z Raciborza.