Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Informacja o wynikach naboru na 2 wolne stanowiska pracy pielęgniarka-oferta pracy Nr 13/2019

Postanowieniem Komisji Rekrutacyjnej postępowanie naborowe zostało zamknięte z uwagi na brak złożenia dokumentów aplikacyjnych.