Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne stanowisko technik analityki medycznej w Pracowni Analiz Lekarskich - oferta pracy 19/2019

Po spełnieniu wymagań formalnych, do kolejnego etapu naboru przechodzi:
1. Kern Izabela z Rud