Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne stanowisko pracy asystent (diagnosta laboratoryjny) w Dziale Laboratoryjnym

Po spełnieniu wymagań formalnych, do kolejnego etapu naboru przechodzi:
1. Tomala Urszula z Raciborza