Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne stanowisko pielęgniarka - oferta pracy 4/2020

Po spełnieniu wymagań formalnych, do kolejnego etapu naboru przechodzi:

1. Rogacz Iwona z Raciborza