Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne stanowisko pielęgniarka - oferta pracy 16/2019

Po spełnieniu wymagań formalnych, do kolejnego etapu naboru przechodzi:
1. Jeklema Klaudia z Raciborza