Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne stanowisko kierowcy - oferta pracy 1/2020

Po spełnieniu wymagań formalnych, do kolejnego etapu naboru przechodzi:

1. Wdowikowski Andrzej z Branic