Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne stanowisko "informatyk" - oferta pracy 11/2020

Po spełnieniu wymagań formalnych, do kolejnego etapu naboru przechodzi:

  1. Cwik Mateusz z Bieńkowic