Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne stanowisko „asystent (diagnosta laboratoryjny) lub technik analityki medycznej w Dziale Laboratoryjnym”- oferta pracy nr 15/2020

Po spełnieniu wymagań formalnych, do kolejnego etapu naboru przechodzi:

  1. Marczuk Tatiana z Mikołowa.