Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne w postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko pracy "główny księgowy" - oferta pracy 20/2021

Po spełnieniu wymagań formalnych, do kolejnego etapu naboru przechodzi:

1. Miczajka Adam z Kuźni Raciborskiej

2. Porwoł Ewa z Radlina.