Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne w postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko pracownik Działu Preparatyki (pielęgniarka, technik analityki medycznej, technik lub asystent) - oferta pracy nr 21/2021

Po spełnieniu wymagań formalnych, do kolejnego etapu naboru przechodzi:

1. Smandek Roksana z Lubomi.

Historia zamian

Data aktualizacji Rodzaj zmiany Osoba odpowiedzialna Osoba aktualizująca
07-06-2021 10:58 utworzono Barbara Woźny, kadry@rckik.pl