Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne w postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko pielęgniarka - oferta pracy 17/2020

Po spełnieniu wymagań formalnych, do kolejnego etapu naboru przechodzi:

1. Wiśniowska Beata z Raciborza