Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne w postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko "Kierownik Terenowego Oddziału w Jastrzębiu-Zdroju" - oferta pracy 10/2020

Po spełnieniu wymagań formalnych, do kolejnego etapu naboru przechodzi:

1. Sitek Tatiana ze Skrzyszowa