Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne w postępowaniu rekrutacyjnym na 2 wolne stanowiska pielęgniarka - oferta pracy 2/2020

Po spełnieniu wymagań formalnych, do kolejnego etapu naboru przechodzi:

1. Żurek Oliwia z Raciborza